Van plattelandsvrouwen tot Vrouwen van Nu

Omstreeks 1928 ontstond onder de vrouwen in de buitengebieden de behoefte zich te verenigen in een eigen organisatie. Twee jaar later was het zover.

Belang van onderwijs

Op 14 oktober 1930 werd op initiatief vanuit het landbouw- en huishoudonderwijs de Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen opgericht. Maar liefst 120 vrouwen reisden naar Utrecht voor de oprichtingsvergadering van de vereniging. De organisatie bestond uit een landelijk hoofdbestuur met daaronder provinciale en plaatselijke afdelingen. In de beginjaren waren de maandelijkse bijeenkomsten nog bij de boerinnen thuis of in een zaaltje in het dorp. Tijdens deze bijeenkomsten behandelden ze uiteenlopende onderwerpen, zoals de ontwikkelingen op het platteland en het belang van vakonderwijs voor vrouwen en meisjes, maar ook de praktijk van het slachten en het gebruik van een stofzuiger. Daarnaast werden verschillende activiteiten zoals zang- en handwerkavonden georganiseerd. Hoogtepunt van elke afdeling was het jaarlijkse uitstapje, waarbij een tentoonstelling, museum of innovatief boerenbedrijf werd bezocht. Vanuit het hoofdkantoor in Den Haag ontvingen de leden een maandblad met daarin interessante artikelen en naai- en borduurpatronen.

Moderne vrouw

Op 1 januari 1946 werd de verenigingsnaam gewijzigd in Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. In de jaren 1945-1975 stimuleerde de bond haar leden om toch vooral ‘modern’ te worden. Daartoe werden cursussen aangeboden over onderwerpen als het zelf runnen van een boerenbedrijf, emancipatie en woninginrichting waarbij bijvoorbeeld getoond werd hoe een oude bedstede omgetoverd kon worden tot een moderne werkplek. De bond luisterde naar de behoefte van haar leden. Zo had een afdeling in Noord-Holland een Rustfonds. Daaruit werd een pension betaald waar oververmoeide en zieke boerinnen tien dagen compleet verzorgd mochten komen uitrusten. Voor boerengezinnen die vanaf de jaren vijftig naar onder meer Australië en Nieuw-Zeeland emigreerden werden zelfs speciale emigratiecursussen georganiseerd. In 20212 veranderde de verenigingsnaam in Vrouwen van Nu. Er zijn tegenwoordig ca. 40.000 actieve leden verdeeld over zo’n 500 plaatselijke afdelingen, die nog steeds uiteenlopende activiteiten organiseren. Op YouTube is de prachtige film ‘Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen t.g.v. 25-jarig jubileum’ uit 1955 te zien.

Foto
Nationaal Archief

Geef een reactie