Gijzeling NOS-gebouw: storing in prefrontale cortex?

Kan een 19-jarige de gevolgen van zijn eigen handelen eigenlijk wel overzien? Heeft hij van te voren bedacht hoe dit zou kunnen aflopen?

Het 8-uur journaal: beeld op zwart!

Je zit naar het NOS-journaal te kijken en opeens gaat het beeld op zwart. Enige tijd later verschijnt er een journalist in beeld die een verwoede poging doet om een beeld te schetsen van wat er binnen in het NOS-gebouw allemaal aan de hand is. “Er zijn beelden,” roept hij. Plots zie je een jongeman in beeld met, naar wat later blijkt, een neppistool. Hij geeft aan zendtijd te willen, want hij heeft een belangrijke boodschap te verkondigen aan de wereld. Niet veel later zie je hoe de zenuwachtige jongen overmeesterd wordt door de politie.

Wat moeten we weten?

Nu, kinderen komen in een overgangsfase waarin ze zich ontwikkelen tussen jeugd en volledige volwassenheid. Die periode is van 10 tot 22 jaar. Hun hersenen blijven groeien en veranderen totdat ze 22 of 23 jaar zijn. Aha! 22 of 23 jaar. Was deze jongen niet 19 jaar?

Wie heeft er gelijk?

Zoekend op het internet naar informatie lees je artikelen, waarvan de meningen nogal verschillen. Voorbeeld: Op anababa.nl staat een artikel over typisch pubergedrag. Je kind heeft weinig controle over zijn gedrag en kan niet goed plannen. Heeft last van sterk wisselende emoties en kan risico’s niet goed inschatten. Breinbeeld.org schrijft weer dat de universiteit in Leiden onderzoek heeft gedaan en een geheel andere conclusie trekt. Volgens onderzoekers nemen pubers even goede beslissingen als volwassenen. Wel worden pubers meer beïnvloed door hun omgeving door mobiel, pc, etc. De oorzaak-gevolgacties kunnen niet met zekerheid vastgesteld worden. Zelfs niet door een hersenscan. De geleerden weten dus niet of pubers niet kunnen plannen omdat de hersenen nog niet zover zijn, of dat pubers misschien minder hebben geoefend met plannen. Kennislink.nl beschrijft in haar artikel dat in de late puberteit (16-22 jaar) het deel wat zorgt voor de plannings- en controlefuncties pas gaat verfijnen. Dan pas leren pubers te plannen, te anticiperen en kunnen ze de gevolgen voor de lange termijn overzien. Deze verfijning kan dus nog doorgaan tot iemands 23ste jaar.

Zegen of hel?

Zou de prefrontale cortex van deze jongen nog niet zijn verfijnd? Hij nog in een fase zit waarin hij geen idee heeft wat wat hij heeft gedaan? De realiteit pas tot hem doordringt wanneer hij door drie man sterk wordt overmeesterd. Ze hem niet zachtzinnig op de grond drukken en hem in de boeien slaan. Zou het besef pas komen tijdens de verhoren of pas wanneer ze hem eenzaam en alleen in een cel stoppen? Wanneer ze hem zijn keurige jasje, stropdas en misschien wel zijn sokken afnemen, zodat hij niet de kans krijgt zichzelf te verhangen in zijn cel? Zou hij zich misschien nu pas afvragen wat zijn ouders over hem denken? Hij zich niet gerealiseerd heeft, dat in zijn ouderlijk huis een inval zou kunnen plaatsvinden? Zijn ouders waarschijnlijk overrompeld werden door de invasie van politieagenten die door het huis lopen en links en rechts spullen vergaren en in beslag nemen. Of zou hij juist balen in zijn cel dat het hem niet gelukt is?

Gissen en speculeren

Het onderzoek is nog in volle gang en we weten nog niet wat er met hem aan de hand is. Werkte hij samen en werd hij misschien aangezet tot zijn daden? Hadden we niet gelezen dat pubers bijzonder beïnvloedbaar zijn? Of heeft de jongen in zijn jonge jaren veel meegemaakt (stress), wat zorgt voor psychische aandoeningen in deze toch al kwetsbare leeftijdsfase? We weten het niet! Feit blijft dat een groot deel van Nederland aan de buis gekluisterd zat op de donderdagavond. Gissend en speculerend over het gedrag van deze jongeman.

 

 

Foto:
http://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/010122028415

Laat een reactie achter